You are currently viewing राधाकृष्ण आरती | Radhakrishna Aarti

राधाकृष्ण आरती | Radhakrishna Aarti

ॐ जय श्री राधा जय श्री कृष्ण
श्री राधा कृष्णाय नमः..

घूम घुमारो घामर सोहे जय श्री राधा
पट पीताम्बर मुनि मन मोहे जय श्री कृष्ण
जुगल प्रेम रस झम झम झमकै
श्री राधा कृष्णाय नमः..

राधा राधा कृष्ण कन्हैया जय श्री राधा
भव भय सागर पार लगैया जय श्री कृष्ण
मंगल मूरति मोक्ष करैया
श्री राधा कृष्णाय नमः..

Share this post (शेयर करें)